МЕМОАРИТЕ НА МИШЕЛ ОБАМА ОБЈАВЕНИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ОД „АРС ЛИБРИС“