ЕПИДЕМИЈА НА МАЛИ СИПАНИЦИ ПРОГЛАСЕНА ВО ЦЕЛА ДРЖАВА