МАНИ ПАКЈАО СЕ ПОВЛЕЧЕ ОД БОКСОТ И СЕ КАНДИДИРА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФИЛИПИНИ