БРАНДО ГО ОДБИЛ ГЛОБУСОТ, ЗЕЛВЕГЕР БИЛА ВО ТОАЛЕТ КОГА ЈА ПРОГЛАСИЛЕ ЗА НАЈДОБРА АКТЕРКА