ФИЛХАРМОНИЈАТА СО НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦА „ЗАМИСЛИ ЖЕЛБА“