ФРАНЦУСКА КНИЖЕВНА ВЕЧЕР СО МАТИЈАС ЕНАР НА 19 ЈУНИ ВО СКОПЈЕ