СЛОБОДЕН ЏЕЗ И ИМПРОВИЗАЦИИ ГО ОТВОРААТ 40. ИЗДАНИЕ НА СКОПСКИОТ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ