ХОРОРОТ „ВИНИ ПУ“ Е НАЈЛОШИОТ ФИЛМ ЗА 2023, ДОБИ ПЕТ ЗЛАТНИ МАЛИНИ