ДРЖЕТЕ ДИСТАНЦА, НО И ПОМАГАЈТЕ ИМ НА КОМШИИТЕ, ВЕЛИ УМЕТНИКОТ МИЛЕ НИЧЕВСКИ ЗА СВОЈОТ МУРАЛ ВО ГЕВГЕЛИЈА