ПАЗАРОТ НА ВИДЕОИГРИ СЕГА Е ПОГОЛЕМ ОД ВИДЕО И МУЗИЧКИОТ МАРКЕТ ЗАЕДНО