ДВОЕЦОТ ОД „БЕРНАЈС ПРОПАГАНДА“ МУ ОДДАВА ПОЧИТ НА ЕДЕН ОД СВОИТЕ МУЗИЧКИ ИДОЛИ СО МИНИАЛБУМ