ТРИ ГЕНЕРАЦИИ МАКЕДОНСКА МОДА ПРЕТСТАВЕНИ НА НАСТАНОТ ЧИЈ ДОМАЌИН БЕШЕ СОПРУГАТА НА ПЕНДАРОВСКИ, ЕЛИЗАБЕТА ЃОРГИЕВСКА