МЛАДИНСКИОТ СВЕТСКИ ЏЕЗ ОРКЕСТАР СО КОНЦЕРТ ВО СУЛИ АН