УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ЌЕ ГОВОРАТ КАКВА Е НИВНАТА ВИЗИЈА ЗА ОПШТЕСТВОТО ВО 2030