„МОРЧИБА“ НА 22 ЈУНИ НА СТАДИОНОТ НА АРМ ВО СКОПЈЕ