ПОЧНУВА 4. ЦИКЛУС БЕСПЛАТНИ КОНЦЕРТИ „СЛОБОДНА СРЕДА“ НА МУЗИЧКА МЛАДИНА