НОСЕТЕ ПЛАТНЕНА ВРЗ ХИРУРШКА МАСКА ЗА НАЈДОБРА ЗАШТИТА ОД КОВИД-19, ВЕЛИ ГЕРМАНСКИ ЕКСПЕРТ