ДУБАИ ГО ДОБИ НАЈДЛАБОКИОТ БАЗЕН НА СВЕТОТ ЗА НУРКАЊЕ