ФРАНЦУСКИОТ АПЕТИТ ЗА ЖАБЈИ БАТАЦИ ГО ЗАГРОЗУВА ОПСТАНОКОТ НА ЖАБИТЕ, РЕАГИРААТ АКТИВИСТИ