УЧЕНИЦИТЕ ВО ПЕКИНГ МОРА ДА НОСАТ НАРАКВИЦА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕМПЕРАТУРА