НАРОДНИОТ ТЕАТАР ОД НИШ ГОСТУВА ВО ДРАМСКИ СО ПРЕТСТАВАТА НА ИЛИЕВСКИ, „БРОД НА ЉУБОВТА“