ИСЕЛУВАЊЕТО КАКО ИНСПИРАЦИЈА ЗА „БЕГСТВО“, НАЈНОВАТА ШТИПСКА ТЕАТАРСКА ПРЕМИЕРА