Виното и ракијата нозе немаат, ама по нозе маваат.