ПРОМОЦИЈА НА РОМАНОТ „ЖИВОТ БЕЗ СВЕДОЦИ“ ОД НАТАША САРЏОСКА ВО СКОПЈЕ