КИНА ПОДГОТВЕНА ДА ГО ПРЕДИЗВИКА ГПС СО СВОЈ НАВИГАЦИСКИ СИСТЕМ