НЕНАД ТОНКИН СО ИЗЛОЖБА НА СКУЛПТУРИ ОД РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО КУМАНОВО