НАГРАДАТА „ПЕГАЗ“ ЗА РОМАНОТ НА СОЊА МАНЏУК „НАСОН ПРОЧИТАНА КНИГА“