КОМЕДИЈАТА „НЕШТО СЛАТКО“ ЌЕ СЕ ПРИКАЖУВА ВО ПОВЕЌЕ ГРАДОВИ НИЗ ЗЕМЈАВА