„ЧУДОВИШТЕТО ОД ЛОХ НЕС“ ВО НАЈДОБАР СЛУЧАЈ Е ГОЛЕМА ЈАГУЛА, ВЕЛАТ НАУЧНИЦИ