НОВИ САД ПОДГОТВИ НОВОГОДИШЕН СВЕТЛОСЕН СПЕКТАКЛ ВО ЧЕСТ НА НИКОЛА ТЕСЛА