ДАНЕЦОТ ИНГЕЛС Е ДИЗАЈНЕР НА НОВИОТ ГРАД ВО САД – ТЕЛОСА