ЈАВНИ ЛИЧНОСТИ ДОНИРААТ ПОДАРОЦИ ЗА ДЕЦА ОД СИРОМАШНИ СЕМЕЈСТВА