633 НУРКАЧИ ПОСТАВИЈА НОВ ГИНИСОВ РЕКОРД И СОБРАА 1,5 ТОНИ ЃУБРЕ