ФЕЈСБУК НАЈАВИ ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ ЗА ДА ГИ СТАВИ ЛИЧНИТЕ ОБЈАВИ ВО ПРВ ПЛАН