„ТЕМПЛУМ“ ЗА ПРВПАТ ДОДЕЛУВА НАГРАДА ЗА НАЈДОБАР СТРИП