„ШЈАОМИ“ ГО ПРЕТСТАВИ ПРВИОТ ПРОВИДЕН ТЕЛЕВИЗОР НА СВЕТОТ