СКИЈАЧКИОТ ТИМ НА САД СЕ ПОДГОТВУВА ЗА ОЛИМПИЈАДАТА СО ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ