ОЛОВНИОТ БЕНЗИН ИСКОРЕНЕТ ВО СВЕТОТ ОТКАКО И АЛЖИР ПРЕСТАНА ДА ГО ПРОДАВА