МУЗИЧКО ДЕЛО ШТО ЌЕ ТРАЕ 639 ГОДИНИ СМЕНИ НОТИ ЗА ПРВПАТ ПО СЕДУМ ГОДИНИ