НАЈМЛАДИОТ САМОСОЗДАДЕН МИЛИЈАРДЕР НА СВЕТОТ ИМ ПОМАГА НА САМОВОЗЕЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ ДА „ГЛЕДААТ“