ВЕЛИМИР ЖЕРНОВСКИ ИЗЛОЖУВА ВО МСУ СО „ОТАДЕ ЦРНИЛОТО“