ОДИ КАКО МОНТИ ПАЈТОН – ХОЛАНДСКИ ГРАД ВОВЕДЕ ПЕШАЧКИ ПРЕМИН НА ОТКАЧЕНО ОДЕЊЕ