ОУ „КИРО ГЛИГОРОВ“ ВО СКОПЈЕ ВО ПОТЕСЕН ИЗБОР ЗА НАГРАДАТА НА ЕУ ЗА СОВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА