НЕМАВ НИШТО СО ПАЃАЊЕТО НА БЕРЛИНСКИОТ ЅИД, ВЕЛИ ДЕЈВИД ХАСЕЛХОФ