СЕДУМ СВЕТСКИ ПАЛАТИ СО БОГАТА ИСТОРИЈА КОИ СЕ НАЈГОЛЕМА АТРАКЦИЈА ЗА ТУРИСТИТЕ