ВАТИКАН ЌЕ МУ ПОЗАЈМИ НА МЕТ ПАПСКИ ПРСТЕНИ И КРУНИ ЗА ИЗЛОЖБА