ЈАПОНЦИТЕ СОЗДАЛЕ ПАПУЧИ СО ТРКАЛЦА ШТО САМИ СЕ ПАРКИРААТ