ДУШЕК ШТО ГО ВРАЌА ПАРТНЕРОТ НА НЕГОВАТА СТРАНА ОД КРЕВЕТОТ Е НОВ ИЗУМ НА „ФОРД“