АПЛИКАЦИЈА КОЈА КАЖУВА КОГА Е БЕЗБЕДНО ДА СЕ ОДИ ВО ТОАЛЕТ КОГА СТЕ ВО КИНО