ПО ПОЛОВИНА ВЕК, И ДЕФИНИТИВНО ИМ ДОЈДЕ КРАЈ НА ПЕЈЏЕРИТЕ